Indvindingsområder

På kortet herunder kan du se, hvilket område vi henter vandet fra. 

Skraverede områder er indvindingsoplande indenfor OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser), de andre indvindingsoplande er uden for OSD.