Før du graver

HUSK
at kontakte vandværket, hvis du påtænker at etablere ny indkørsel og ikke har en brønd i forvejen. Vandværket betaler for etablering af brønden.

Mange graveskader kan undgås, når den der graver ved hvor vandledningen er begravet.
En overgravet vandledning koster mange penge og resulterer i manglende vand til flere husstande, mens vi reparerer og skyller systemet igennem for at undgå forurening.

Før I graver SKAL I, ifølge LER-lovgivningen, forespørge i LER, Lednings Ejer Register, hvor igennem vandværket sikrer at i får alle tilgængelige oplysninger om det område i vil grave i. Entreprenøren har derudover pligt til at søge nye oplysninger, ved mistanke om at noget er galt, f.eks. ved eventuelle fejl på kort.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vandværket.